WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD

w NZOZ Lecznictwa Otwartego „F-MED”
Praktyka Lekarza Rodzinnego” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lenartowicza 108, 41-219 Sosnowiec

W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

  1. Teleporady są realizowane w formie rozmowy telefonicznej – lekarz, pielęgniarka lub położna dzwoni do pacjenta, w godzinach swojej pracy, w dniu w którym pacjent został zarejestrowany.

  1. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, wówczas zostaje ustalony termin i godzina osobistej wizyty pacjenta.

  1. Termin udzielenia teleporady jest ustalany przez pracownika rejestracji (telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich), w czasie dogodnym dla pacjenta i możliwym do realizacji ze strony przychodni.

  1. W celu zrealizowania teleporady osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na wskazany uprzednio przez pacjenta numer telefonu. Połączenie to może być realizowane z ukrytego numeru telefonu, w takim przypadku pacjent nie może mieć ustawionej blokady połączeń z numerami zastrzeżonymi.

  1. Anulowanie teleporady następuje w razie podjęcia trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 minut.

  1. W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta, świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, pacjent zostaje poinformowany o możliwości skorzystania ze świadczenia w bezpośrednim kontakcie z lekarzem.

  1. W trakcie teleporady pacjentowi, w razie potrzeby, może zostać wystawiona e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne, skierowanie na badania laboratoryjne oraz obrazowe, e-zwolnienie lekarskie.

  1. Realizacja e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne następuje poprzez podanie przez pacjenta w miejscu realizacji swojego numeru PESEL oraz kodu uzyskanego podczas teleporady.

  1. Badania laboratoryjne oraz obrazowe wykonywane są na podstawie skierowania w formie papierowej, które pacjent może odebrać w rejestracji przychodni po zakończeniu teleporady – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

  1. Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl, przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub bankowości internetowej.